Montaż odkurzaczy centralnych

Montaż odkurzaczy centralnych

Tak jak każdą instalację tą również warto oddać w fachowe ręce. Korzystając z naszych usług uzyskacie Państwo wsparcie od fazy projektu aż do momentu wykonania instalacji i montażu jednostki centralnej.

W działach „Jak działa” i „Dlaczego warto” znajdziecie Państwo więcej informacji przybliżających system centralnego odkurzacza. Poniżej natomiast znajduje się opis przebiegu wykonywanego przez naszą firmę montażu. Nasze instalacje wykonujemy w dwóch etapach wcześniej poprzedzając je projektem rozmieszczenia gniazd ssawnych, szufelek automatycznych oraz jednostki centralnej.

Etap I

 • wykonanie bruzd oraz otworów technologicznych
 • wykonanie instalacji ssawnej
 • wykonanie instalacji sterującej 12V
 • montaż płytek montażowych gniazd ssawnych
 • wykonanie podejścia pod jednostkę centralną
 • test szczelności instalacji ssącej, oraz wartości podciśnienia na poszczególnych gniazdach
 • test ciągłości instalacji sterującej 12V

Etap II

 • montaż jednostki centralnej
 • wykonanie wyrzutu powietrza
 • montaż końcówek oczkowych na instalacji sterującej (przy gniazdach ssawnych)
 • montaż gniazd ssawnych
 • montaż szufelek automatycznych
 • uruchomienie całego systemu

Etap pierwszy jest wykonywany przed wylaniem posadzek i może być prowadzony równocześnie z innym pracami instalacyjnymi (elektryczne, hydrauliczne). Instalację układamy na tzw. posadzce zerowej więc cała instalacja ssąca musi być wykonana przed układaniem instalacji ogrzewania podłogowego. Etap drugi najczęściej odbywa się po wykończeniu domu.

Pomiędzy etapem I a II czyli po wylaniu posadzek zapewniamy w ramach naszej usługi ponowne wykonanie testu szczelności instalacji ssącej.

Dlaczego warto kupić centralny odkurzacz?

Dlaczego warto kupić centralny odkurzacz?

Największymi zaletami odkurzaczy centralnych są czystość, cisza, wygoda i wydajność. Dzięki temu, że jednostka centralna znajduje się w garażu, kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym, w sprzątanym pomieszczeniu panuje cisza. Z kolei świeże powietrze zapewniane jest dzięki temu, że kurz trafia bezpośrednio do jednostki centralnej, a nie na zewnątrz, w przeciwieństwie do tego jak działają tradycyjne odkurzacze.

Czysto, cicho i wygodnie a przede wszystkim wydajnie. To jedne z głównych zalet centralnych odkurzaczy. Dzięki zlokalizowaniu jednostki centralnej w pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub w kotłowni w całym domu podczas sprzątania panuje cisza.

Za wygodę natomiast odpowiada cała idea systemu centralnego odkurzania i odpowiednio dobrane akcesoria. Dzięki dobrze rozplanowanym gniazdom ssawnym osoba sprzątająca za pomocą standardowego węża długości 9mb jest w stanie dotrzeć do każdego zakamarka w domu.

Dodatkowymi elementami podnoszącymi komfort użytkowania są szufelki automatyczne. Najczęściej są montowane w cokołach szafek kuchennych. Tak zamontowana szufelka zastępuje wąż ssący, wystarczy podmieść pod szufelkę śmieci i ją włączyć. Szufelki również montuje się w wiatrołapach tak aby bez większych problemów można było pod nią podmieść naniesiony butami piach.

Dzięki w/w rozwiązaniom nie trzeba przemieszczać się po domu z klasycznym odkurzaczem. Całę sprzątanie odbywa się lekkim wężem ssawnym i odpowiednią dla danej powierzchni szczotką.

Innym atutem jest wydajność i czystość. Za obydwa atuty odpowiada jednostka centralna oraz dobrze wykonana instalacja ssąca. W przeciwieństwie do klasycznych odkurzaczy, dobrze zaplanowany i wykonany system centralnego odkurzacza zapewnia większe podciśnienie niż klasyczna jednostka. To dzięki większemu i stałemu podcienieniu sprzątanie jest bardziej wydajne.

Dla wielu osób dodatkowym autem jest to, że ze sprzątanych pomieszczeń pozbywamy się całkowicie kurzu i roztoczy. Sięgająca do 100km/h prędkość powietrza w instalacji ssącej skutecznie przenosi wszystkie zanieczyszczenia wprost do jednostki centralnej. Całe zassane powietrze po dokonaniu filtracji zostaje wydmuchane na zewnątrz budynku. Dzięki temu w sprzątanym pomieszczeniu nie występuje recyrkulacja powietrza tak jak to miało miejsce w przypadku klasycznych odkurzaczy.

Dlaczego warto?

 • czysto
 • cicho
 • wygodnie
 • wydajnie

Jak działa system centralnego odkurzania?

Jak działa system centralnego odkurzania?

Odkurzacze centralne charakteryzują się tym, że do sprzątania używa się węża ssącego z odpowiednio dobraną szczotką, a wszystko wchłaniane jest do jednostki centralnej umieszczonej w osobnym pomieszczeniu.

Na grafice po prawej stronie widać instalację systemu centralnego odkurzania. Jednostka centralna znajduje się w tym przypadku w piwnicy i jest połączona rurami z gniazdami ssącymi. Znajdują się one w każdym pomieszczeniu i to bezpośrednio do nich podłącza się rury.

Zasadniczą różnicą pomiędzy centralnym odkurzaczem a tradycyjną jednostką jest to, że do sprzątania użyty zostaje tylko wąż ssący wraz z odpowiednią szczotką. Zestaw sprzątający wpina się do znajdującego się w ścianie gniazda ssawnego. Stąd poprzez ukrytą w posadzkach i ścianach instalację zassane powietrze wraz z kurzem trafia bezpośrednio do jednostki centralnej. Tam zassane powietrze jest poddawane filtracji i wydmuchiwane na zewnątrz budynku.

Słowniczek

Słowniczek

Instalacja ssąca – są to przewody (rury) i kształtki z tworzywa sztucznego (PVC) o średnicy 2” lub 50mm. Prowadzi się je od jednostki centralnej do gniazd. Do wykonywanych przez naszą firmę w zależności od danego rozwiązania używamy rur grubościennych (2,2mm) lub cienkościennych (1,4mm).

instalacja sterująca – jest to przewód elektryczny w peszlu ochronnym położony przy instalacji ssącej. Prowadzi się go od jednostki centralnej do każdego gniazda ssawnego. Przewód doprowadza prąd (12V) sterujący włączeniem i wyłączeniem odkurzacza centralnego.

gniazdo ssawne – gniazdo instalowane w ścianie stanowiące zakończenie instalacji ssącej. Jest to jedyny element, który jest widoczny w pomieszczeniu. Do gniazda wpinamy wąż ssawny. Gniazda montuje się na wysokości gniazd elektrycznych a szeroka gama typów oraz kolorów gniazd pozwala je dobrać do każdego wnętrza.

szufelka automatyczna – montuje się ją w cokole szafki kuchennej. Pozwala na podmiatanie pod nią śmieci i zassanie do jednostki centralnej. Wersje ścienne montuje się często w wiatrołapach. Aby uruchomić system, należy nacisnąć nogą przełącznik na szufelce. Szeroka gama typów oraz kolorów gniazd pozwala je dobrać do każdego wnętrza.

wąż ssawny(giętki) – w standardowych zestawach sprzątających jest to wąż giętki o długości 7mb lub 9mb. W zależności od opcji węża zawartego w zestawie wyróżniamy dwa typy:

 1. węże manualne – są to najprostsze i najtańsze węże. Włożenie końcówki takiego węża do gniazda powoduje włączenie jednostki centralnej
 2. węże z wyłącznikiem ON/OFF – stanowią rozwiniecie węży manualnych. Wąż taki dodatkowo przy uchwycie posiada włącznik. Mimo włożenia końcówki węża do gniazda włączenie jednostki następuje prze przełączeniu przycisku ON/OFF.

Nowością są węże bezprzewodowe. Stanowią one rozwinięcie węży z włącznikiem przy uchwycie. Zasada działania jest taka sama jak z wyłącznikiem ON/OFF. Istotną różnicą jest natomiast jest brak przewodu elektrycznego w wężu co przyczyniło się zmniejszenia wagi takiego węża.

Wyrzutnia powietrza – element kończący instalację wydechową centralnego odkurzacza umożliwia on odprowadzenie na zewnątrz budynku przefiltrowanego powietrza. Wyrzutnię zakańcza się gniazdem z pokrywką.

Tłumik – zamontowany pomiędzy odkurzaczem a wyrzutem powietrza powoduje zmniejszenie hałasu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Czy instalacja się zapycha?

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja centralnego odkurzacza nie ma prawa się zapchać. Specjalne kolana zabezpieczają instalację przed dostaniem się do niej zbyt dużych przedmiotów, a prawidłowe jej wykonanie zapewnia prawidłową i długotrwałą eksploatację.

Czy w instalacji ssącej będą gromadzić się roztocza i inne mikroorganizmy?

W prawidłowo wykonanej instalacji prędkość przepływu powietrza przekracza 100km/h, taki przepływ skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenie z instalacji. Dodatkowo szczelne gniazda stanowią barierę między instalacją a pomieszczeniami mieszkalnymi.

Czy odkurzacz centralny posiada filtry?

Tak, w przypadku jednostek cyklonowych jest to filtr poliestrowy. Jest dodatkowym elementem filtrującym zasysane powietrze. W odkurzaczach centralnych, cyklon odpowiada za separację 60% zanieczyszczeń a pozostałe 40% jest zatrzymywane przez filtr poliestrowy.

Czy filtr poliestrowy często się wymienia?

Nie, przy normalnej eksploatacji systemu filtr należy co 6 miesięcy umyć pod bieżącą wodą i po osuszeniu ponownie zamontować w jednostce centralnej. Wymiana takiego filtra następuje przy jego fizycznym uszkodzeniu lub dość mocnym zużyciu.

Czy siła ssąca spada?

Tak i nie. W odkurzaczach centralnych z filtracją cyklonową, siła ssąca nie zależy od stopnia zapełnienia zasobnika na kurz. Siła ssąca jest zależna od stopnia zanieczyszczenia filtra poliestrowego. Regularne czyszczenie filtra(raz na 6 miesięcy) pod bieżącą wodą pozwala przez ten okres zachować pełną wydajność jednostki centralnej. W przypadku jednostek opartych o worek odwrócony siła ssąca spada wraz z stopniem zapychania się owego worka. Mała zdolność worka odwróconego do samooczyszczenia zmusza użytkownika do regularnego (co dwa tygodnie) ręcznego trzepania worka.

Jaka metoda filtracji jest najlepsza?

Zdecydowanie cyklonowa, jest o wiele wydajniejszą metodą filtracji niż worek odwrócony. Więcej informacji na temat typów filtracji znajdziecie Państwo w dziale „Jak Działa”

Czy można zasysać wodę?

Tak, ale nie bezpośrednio do instalacji. W tym celu należy użyć separatora. Jest to zazwyczaj 15 litrowy pojemnik wpinany pomiędzy gniazdem a wężem ssącym. W ten sposób cała woda pozostaje w separatorze. Dodatkowym atutem separatorów jest to, że po założeniu filtra można je wykorzystać do sprzątania gruzu budowlanego i popiołu z kominka.

Czy można sprzątać kominek?

Tak, ale tak jak w przypadku wody należy do tego celu użyć separatora. Trzeba jednak pamiętać o tym, że możemy sprzątać jedynie popiół a nie żar. Gorący żar może uszkodzić poliestrowy filtr znajdujący się w separatorze.

Czy system jest głośny?

Nie, wynika to z lokalizacji odkurzacza centralnego w pomieszczeniu gospodarczym, zatem nie ma hałasu w pozostałych pomieszczeniach.

Czy trzeba od razu kupić jednostkę centralną?

Nie, jej zakup można odłożyć na późniejszy okres.

Typy filtracji (jednostek)

Typy filtracji (jednostek)

Separator cykloniczny – w jednostkach cyklonowych do oddzielania kurzu od powietrza jest wykorzystywana siła odśrodkowa. Powstaje ona w wyniku wprowadzenia powietrza w ruch obrotowy. Dzięki odpowiedniej konstrukcji jednostki centralnej powstająca siła odśrodkowa powoduje osiadanie cząsteczek kurzu i piasku na ściankach separatora oraz opadanie ich do zbiornika na kurz. Dla poprawienia stopnia filtracji dodatkowo w jednostkach cyklonowych jest montowany filtr poliestrowy. Filtr zwiększając stopień filtracji zabezpiecza turbinę oraz zapobiega zabrudzeniu elewacji. W tego typu jednostkach spadek mocy ssącej nie zależy od poziomu zapełnienia zbiornika na kurz a od stopnia zanieczyszczenia filtra. Przeczyszczenie filtra co 6 miesięcy eliminuje spadki mocy.

Separator cykloniczny typu split – w tego typie jednostkach również do filtracji zanieczyszczeń jest używany cyklon. Jedyną i główną różnicą pomiędzy jednostkami kompaktowymi a split jest umieszczenie w osobnych obudowach silnika oraz separatora.

Worek odwrócony – w tego typu jednostkach rolę separatora zanieczyszczeń pełni rolę materiałowy worek. Znajdujący się pomiędzy separatorem a turbiną worek podczas pracy jednostki jest podrywany do góry i w takiej pozycji pozostaje do momentu wyłączenia jednostki. W teorii worek po wyłączeniu odkurzacza miał opadając oczyścić się z zanieczyszczeń. W praktyce worki te opadają powoli a wynika to z stopniowego wyłączania turbiny odkurzacza. Powolne opadanie worka spowodowało oczyszczanie go tylko z ciężkich cząsteczek pozostawiając w nim najbardziej zapychające go małe cząsteczki. Powoduje to konieczność ręcznego otrzepywania takiego worka.